Laboratorium Badawcze zostało uznane przez Polski Rejest Statków za kompetentne do przeprowadzania prób i badań aparatów elektrycznych niskonapięciowych i ich zestawów - świadectwo uznania nr TE/250/883995/15.

Zgodnie z profilem działalności OBR ORAM Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze dostosowane jest do prowadzenia badań niskonapięciowej aparatury rozdzielczej i sterowniczej o parametrach: napięcie znamionowe do 1000 V, prądy znamionowe do 1250 A oraz zdolność zwarciowa do 25 kA.
 
Badamy:
>  Styczniki i rozruszniki,
>  Wyłączniki,
>  Aparaty i łączniki sterownicze,
>  Rozłączniki i odłączniki,
>  Rozdzielnice i sterownice.

Laboratorium Badawcze może wykonywać:
> Badania typu wg norm zharmonizowanych z dyrektywą niskonapięciową LVD 2006/95/WE,
>  Badania konstruktorskie wg uzgodnionych programów,
>  Badania (próby) środowiskowe,
>  Badania trwałości mechanicznej i łączeniowej,
>  Badania wyrobu wg norm państwowych i norm zakładowych,
>  Wzorcowanie mierników wielkości elektrycznych, przekładników prądowych do 3 kA
     i stanowisk WN do 10 kV,
>  Opiniowanie, aktualizowanie i tworzenie norm zakładowych w dziedzinie aparatury
    rozdzielczej i sterowniczej niskonapięciowej.

Wyposażenie badawcze
>  Zwarciownia
>  Stanowiska badawcze
>  Komora klimatyczna
>  Komory temperaturowe
>  Aparatura i przyrządy pomiarowe

Badania (próby) środowiskowe
>  Badania odporności na podwyższoną i obniżoną temperaturę w przedziale -70°C
    do +250°C (zimno, suche gorąco),
>  Badania odporności na wilgotność w przedziale 10% do 95% dla temperatur +5°C
    do +95°C (wilgotne gorąco stałe, wilgotne gorąco cykliczne),
>  Badania odporności na podwyższoną temperaturę do +250°C
>  Badania wytrzymałości na zmiany temperatury w przedziale -70°C do +180°C